FANDOM


Poseidon's Conch Shell

Poseidons Conch Shell

Poseidon's Conch Shell je jedna z desiatich vzácností, ktoré sa dajú nájsť v God Of War III.

Po jej aktivácii už nezískate žiadne trofeje.

Špecifikácia

Aktiváciou Poseidon's Conch Shell obdržíte nekonečnú mágiu.

Umiestnenie

Poseidon's Conch Shell nájdete v Poseidon's Chambers v miestnosti kde sa nachádzala Peiidónova princezná. V tejto miestností sa dá nájsť aj viac vzácností...

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.