FANDOM


Zbrane sú jednou z hlavných súčastí hry. Či ide iba u samotného Kratosa, alebo iných protivníkov, tak zbrane plnia hlavú úlohu, ako v boji z blízka tak aj v rôznych úlohách. Mnoho protivníkov sa dá zničiť najefektívnejšie ich vlastnými zbraňami (napr. Bronze Talos sa dá najefektívnejšie zničiť jeho vlastným kladivom).

All items (9)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.