FANDOM


Titáni

Titans

Na počiatku bol Chaos z ktorého sa zrodili: Nyx, Erebos, Tartaros a Gaia, „Zem“, ktorá porodila Urána, „Nebo“. Gaia porodila Urána a ten ju potom objal z čoho vznikli "storukí obri" a ich potomkovia Kyklopi. Kyklopi pod vedením Hefaista zhotovujú pre bohov zbrane.

Urán sa tak zhrozil, keď uvidel svoje deti, že ich všetky uväznil v Tartare. Gaia sa nahnevala na Urána, že uväznil jej deti do Tartaru, a nahovorila Titánov aby sa mu pomstili. Dali sa nahovoriť takmer všetci titáni, okrem Okeanosa. Najmladší syn Urána - Kronos - prijal od svojej matky - Gaii - kosák a zmrzačil otca - Urána. Tým oddelil nebo od zeme. Z krvi, ktorá kvapkala z Uránových rán na Gaiu sa zrodili Erínye (Fúrie) - bohyne pomsty a výčitiek svedomia.

Titáni zbavili Urána moci a vyslobodili svojich súrodencov z Tartaru a vládu odovzdali Kronovy. Kronos potom uvrhol do Tartaru "storukých obrov" a "Kyklopov" a oženil sa s Rheou. Keď Uranos a Gaia predpovedali, že ho vlastné dieťa zbaví vlády, pojedol všetky svoje deti hneď, ako sa narodili: Hestiu, Demeter, Héru, Háda a Poseidóna. Rhea sa predtým ako porodila Dia schovala na Krétu, kde zverila Dia do opatery pastierom. Kronovy potom podstrčila kameň zabalený v plienkach (Omphalos Stone).

Keď Zeus dospel pozvala ho Rhea na Olymp a predstavila ho ako nového služobníka. V jednú noc pridal Zeus a Rhea do Kronovho nápoja horčicu. Kronos potom vyvrátil všetky svoje deti - keďže boli nesmrteľný nemohol ich stráviť. Zeus potom začal vojnu proti titánom... Vojna trvala už desať rokov, keď Gaia predpovedala, že vojnu vyhrá ten kto vyslobodí Kyklopov a "storukých obrov" z Tartaru. Zeus vyslobodil zajatcov Tartaru a tí jemu a jeho bratom z vďaky darovali zbrane.

 • Hádes dostal od Kyklopov helmu, ktorá mu umožnila stať sa neviditeľným.
 • Poseidónovy darovali trojzubec pomocou ktorého dokázal ovládať more, vytvárať hurikány a extrémne vysoké vlny (tsunami).
 • Zeus získal blesk a kontrolu nad nebom.

S týmito zbraňami Zeus a jeho bratia porazili titánov a zvrhli ich do Tartaru. Zeus potom poveril "storukých obrov" za ich strážcov. Zeus, Hádes a Poseidón si potom rozdelili vládu a nastolili na zemi nový poriadok.

 • Zeus - sa stal kráľom bohov a nebies.
 • Poisedón - sa stal bohom morí a zeme.
 • Hádes - sa stal kráľom podsvetia.

Olymp, zem a podsvetie boli prístupné pre všetkých bohov...

Z mladších titánov postihol Zeusov hnev iba niektorých:

 • Prométeus - bol uväznený v pohorí Kaukaz kde mu každý deň prišiel orol zožrať pečeň. Pečeň sa následne Prométeovy zregenerovala, aby sa mohol orol prísť nasýtiť ešte raz.
 • Atlas - musí na svojich ramenách držať nebo.

Rieka Styx, ktorá pomáhala Diovi so svojimi štyrmi deťmi...:

 • Niké - Víťazstvo
 • Kratos - Sila
 • Bié - Násilie
 • Zelos - Žiarlivosť

...Dostala tú česť, že najposvätnejšou sa stala prísaha, ktorú niekto vysloví pri vodách jej rieky, čo sa rútia zo skaly v podsvetí.


Potomkovia Titanov

 • dcéry Okeana a Thetys: tritisíc Okeaníd, Asia, Styx, Elektra, Doris, Eurynome, Amfitríta a Metis
 • dcéry Koia a Foibe: Asteria a Léto
 • deti Hyperiona a Theie: Eos „Zora“, Hélios „Slnko“, Seléna "Mesiac"
 • deti Kria a Eurybie (dcéry Ponta): Astraios, Pallas a Perses
 • synovia Iapeta a Asie: Atlas, Prometeus, Epimeteus a Menoitios
 • deti Eos a Astraia: Vetry a Hviezdy
 • dcéra Persa a Asterie: Hekate
 • deti Pallanta a Stygy: Niké "Víťazstvo", Kratos "Sila", Bié "Násilie" a Zelos "Žiarlivosť

V God of War

Titans 01

Great War

Titáni sa prvý krát vyskytli v God Of War: Chains of Olympus. Atlas vtedy uniesol Hélia z oblohy a Kratos sa ho vydal hľadať. Kratos vtedy cestoval aj do Tartaru, kde mohol vidieť uväznených titánov. Kratos vtedy porazil Perzefónu a pripútal Atlasa o nebo.

Titáni sa ďalej vyskytovali počas God Of War II a God Of War III, kde pomáhali Kratovy poraziť Dia a zvrhnúť vládu bohov.

Titáni v God of War

Schopnosti

Všetci Titáni sú nesmrteľný a extrémne silný. Rozmermi sú gigantický a preto sa často nazývajú aj ako "giganti". Každý titán predstavuje nejakú pozemskú silu či element.

All items (1)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.