FANDOM


God of War Wiki si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť nasledujúce pravidlá podľa vlastného uváženia. Neznalosť pravidiel nikoho neospravedlňuje! Každý návštevník je povinný prečítať si nasledujúce pravidlá predtým ako niečo napíše! V prípade zmeny v pravidlách bude tím informovať, ale nie permanentne. Preto je povinnosťou každého návštevníka oboznámiť sa s pravidlami pri každej návšteve...

Tvorba článkov

Tvorba

 • Táto stránka beží na systéme WIKI, čo umožňuje komukoľvek prispievať a editovať články. Je nutné držať sa témy a nevytvárať zbytočné články.
 • Každý je zodpovedný za to čo napíše. Zodpovednosť za článok sa automaticky prenáša na toho, kto článok naposledy upravil.
 • Je nutné aby sa každý držal dizajnu stránky a zbytočne ho neupravoval extrémne veľkými obrázkami a podobne.

Blogy

Tvorba blogov je skôr výsadou ako pravidlom tejto stránky. Preto prosím striktne rešpektuje pravidlá, pretože v prípade blogu sa ich porušenie bude nekompromisne trestať!

 • Vytvárajte iba zmysluplné články, v ktorých môžete obohatiť ostatných návštevníkov o nové znalosti. Vytváranie blogov typu "Čo si myslíte o Lady Gaga?!" je zakázané!
 • Každý je zodpovedný za svoj blog a plne zaňho zodpovedá.
 • Je zakázané zneužívať blog na svoje vlastné potreby, politické účeli, či reklamné účeli!
 • Bloggeri sú vítaní v tíme ako korektori gramatických chýb!!

Šírenie nepravdivých informácii

 • Každý by si mal pred písaním/editovaním článku poriadne naštudovať informácie. Za vedomé šírenie falošných informácii bude udelovaný 7 dňový ban.

Narúšanie chodu stránky

 • Narúšanie chodu stránky, používaním kódov, mazaním článkov či iným spôsobom je zakázané. Takéto správanie bude považované za vandalizmus a bude na konto uvalený ban - dĺžka záleží na závažnosti priestupku.
 • Nadmerné vytváranie prázdnych, či s témou nesúvisiacich článkov je zakázané!
 • Každý je pred písaním nového článku povinný uistiť sa, že článok s rovnakým obsahom už neexistuje - je zakázané vytvárať duplicitné témy!

Obrázky/Galérie

 • Každý obrázok v novom článku musí mať minimálne 250px a maximálne 300px - nie menšie ani väčšie!
 • Využívanie tejto stránky ako server pre iné obrázky, čo nesúvisia s God Of War je zakázané!!

Kategórie

 • Nevytvárajte zbytočne nové kategórie ak to nie je nevyhnutné.
 • Pred vytvorením novej kategórie kontaktuje jedného zo správcov, aby vám váš zámer odsúhlasil.

Správanie

Vulgarizmy

 • Je zakázané používať vulgarizmy v článkoch alebo diskusiách.
 • Vulgarizmy, a to v akejkoľvek podobe - t.j. zahviezdičkované, alebo nejako inač naznačené, budú brané ako vulgarizmy a budú aj tak ohodnotené.

Osočovanie, urážanie, agresivita

 • Osočovanie ostatných návštevníkov stránky je zakázané. Takéto správanie bude ohodnotené od 3 - 7 dňového banu. Ak bude takéto správanie u návštevníka pokračovať, bude zo stránky vylúčený úplne.
 • Urážanie členov stránky, a to už nadávkami, gestami, alebo obrázkami nieje dovolené! Pri takomto správaní budú udelované bany od 3 do 7 dní.
 • Nadmerná Agresivita v diskusiách, alebo článkoch bude považované za neprimerané pre túto stránku a preto bude takýto návštevník zo stránky vylúčený, bude mu zakázané prispievať.

Multimédiá

Fórum

 • Pravidlá pre fórum sú iné ako pre stránku. Ale pri hrubom porušení pravidiel fóra vám môže byť znemožnení prístup aj na stránku.

Upload obrázkov

 • Upload obrázkov porušujúci vyššie spomínané pravidlá je zakázaný! Takéto obrázky budú mazané a návštevník bude banovaný.
 • Je zakázané uploadovať: porno obrázky, rasistické či fašistické obrázky, komunistické obrázky, a celkovo obrázky podporujúce nejakú politickú stranu či jedinca.

SPAM

 • Na tento stránke je zakázané spamovať rôznymi reklamami, obrázkami, odkazmi - čímkoľvek, čo môže byť brané ako bezvýznamný SPAM!

Reklama

 • Po dohode s administrátorom môže byť na stránke zverejnená reklama. V opačnom prípade budú takéto reklamy mazané a spammer banovaný.

Krádež

Autorské práva

 • Táto stránka si vyhradzuje autorské právo na celý jej obsah! Obsah publikovaný na tento stránke nesmie byť publikovaný na iných stránkach. (Autorské práva)

Krádež obsahu God of War Wiki

 • Po publikovaní článku na tento stránke nesmie byť už publikovaný na žiadnej inej stránke. Ak bol obsah publikovaný na stránke God of War Wiki až po tom ako bol publikovaný už niekde inde, bude odstránený - pokiaľ majiteľ stránky preukáže, že článok bol publikovaný na jeho stránke ako prvý.
 • Ak sa zistí, že obsah bol publikovaný na inej stránke po tom ako bol publikovaný TU. Budeme žiadať adekvátnu náhradu.

Kontá

Multi acc

 • Každý návštevník má právo na jedno konto! Ak sa zistí, že jeden človek prispieva z viacerých účtov, budú mu oba účty zablokované a blokované budú aj nasledujúce.

Obchádzanie banu

 • Obchádzanie banu vytvorením nového účtu bude viesť k zablokovaniu oboch účtov a k blokovaniu všetkých nových účtov po dobu 365 dní.

Nick/Meno

 • Meno nesmie obsahovať žiadne hanebné ani vulgárne skratky či názvy.
 • Meno nesmie obsahovať žiadne špeciálne znaky, čo znemožní jeho vyhľadávanie.
 • Žiadna osoba sa nesmie vydávať za osobu ktorou v skutočnosti nie je.

Zhrnutie

Tvorba

Je zakázané vytvárať zbytočné témy nesúvisiace s hrou God of War! Každý je zodpovedný za každý článok, príspevok čo napíše! Zodpovednosť sa prenáša na posledného návštevníka, ktorý naposledy upravil článok. Je nutné, aby návštevníci dodržiavali dizajn stránky. Dodržujte rozmery obrázkov, tak aby ste neporušovali povolené rozmery! Nevytvárajte zbytočné články tým, že sa neuistíte, že článok s podobným obsahom ešte neexistuje! Pred vytvorením novej kategórie kontaktuje najprv jedného zo správcov, aby ste sa uistili, či je vôbec nutné vytvárať novú kategóriu. Pri tvorbe blogu sa držte hlavne témy - God of War a grécka mytológia. Je zakázané vytvárať blogy s politickou tématikou, alebo typu "Hana Montana čaká 4 dieťa!".

Správanie

Je zakázané urážať návštevníkov vulgárnym či agresívnym správaním.

Multimédiá

Je zakázané uploadovať vulgárne obrázky, alebo využívať server WIKIA na vlastné potreby. Taktiež je zakázané spamovať a narušovať chod stránky neželanými reklamami.

Krádež

Je zakázané publikovať obsah stránky na iných stránkach bez súhlasu administrátora a naopak.

Kontá

Kontá nesmú obsahovať vulgárne názvy a špeciálne znaky, ktoré by mohli narušiť chod stránky. Každý návštevník má právo na jedno konto/os, t.z. multi using bude považovaný za porušovanie pravidiel stránky a budú zablokované všetky kontá na stránke aj fóre.


Žiadame o dodržiavanie týchto podmienok... Ďakujeme!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.