FANDOM


Správcovia je skupina členov stránky, ktorá zodpovedá za chod a správne fungovanie stránky. Správcovia nie sú zodpovedný za obsah stránky. Obsah stránky môžu len kontrolovať a usmerňovať.

TEAM


Skupiny

HLAVNÝ ADMINISTRÁTOR

Hlavný administrátor je iba jeden. Hlavný administrátor spravuje stránku aj fórum a dohliada na jej správne fungovanie. Ak vám už nikto iný nevie pomôcť, tak hľadajte nádej práve uňho... A ak vám nepomôže už ani on, tak je váš osud navždy spečatený!

KOREKTOR GRAM. CHÝB

Korektorom sa môže stať teoreticky ktokoľvek kto sa môže pochváliť dokonalou znalosťou slovenskej gramatiky. Korektor gramatických chýb by sa mal starať o úhľadnosť textov. Teda opravuje preklepy, dopisuje čiarky, stará sa o štylistiku textov a hlavne mení Ypsilóny na I, a I na ypsilóny...

Podmienky:

  • Znalosť slovenského pravopisu!!
  • Mať rozvinuté spisovateľské schopnosti.
  • Byť autorom minimálne 5 článkov.
  • Dosiahnuté hodnosti: "Satyr", "Kratos", "Thanatos", "Helios's Shield" a "Basilisk"!

POLICAJT

Policajtom môže byť taktiež ktokoľvek, kto sa už nejako pričinil o rozvoj stránky. Policajti dohliadajú na dodržiavanie pravidiel a udeľujú bany za pekné chovanie. Policajt by mal ako tak ovládať slovenskú gramatiku.

Podmienky:

  • Ovládanie wiki systému!
  • Nestrannosť pri rozhodovaní.
  • Dosiahnuté hodnosti: "Satyr", "Charon´s Mask" a "Basilisk"!
  • Byť autorom minimálne 3 článkov.


! MÁŠ ZÁUJEM STAŤ SA SPRÁVCOM?! POŠLI PRIHLÁŠKU NA APOLLYON09@GMAIL.COM !

Sťažnosti na jednotlivých správcov smerujte vždy HL. ADMINOVI! Ostatní vaše problémy nevyriešia, iba stratíte čas. Ďakujeme...

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.