FANDOM


Stránka www.sk.godofwar.wikia.com je súčasťou serveru WIKIA, čo umožňuje prispievať a editovať články komukoľvek...

Zodpovednosť

 • Každý návštevník je zodpovedný za každý príspevok ktorý napíše/edituje. A to aj v prípade, že nieje jeho autorom, ale ho iba naposledy editoval.
 • Každý je zodpovedný za všetko čo napíše, ak sa bude niekto domáhať spravodlivosti, bude musieť čeliť následkom. Správcovia neručia za obsah stránok.

Porušenie autorských práv

Je ZAKÁZANÉ vkladanie obsahu ukradnutého z iných stránok spadajúce pod autorské práva. Www.sk.godofwar.wikia.com je súborom voľných diel, ktoré je možné ďalej distribuovať za dodržanie určitých podmienok stanovenými licenciou Creative Commons.


Dielo smiete:

 • Šíriť — kopírovať, distribuovať a predávať dielo verejnosti
 • Upravovať — pozmeňovať, doplňovať, využívať celé alebo čiastočne v iných dielach, využívať dielo komerčne

Za týchto podmienok:

 • Uveďte autora — MMáte povinnosť uvieť údaje o auatorvi a tomto diele spôsobom, ktorý stanovil autor alebo poskytovateľ licencie (nie však tak, aby vznikol dojem, že podporujú vás alebo spôsob, akým dielo používate)
 • Zachovejte licenci — Pokiaľ toto dielo akokoľvek upravíte alebo použijete vo svojom vlastnom diele, máte povinnosť výsledok svojej práce šíriť pod rovnakou alebo zlúčenou licenciou.

Ďalej berte na vedomie:

 • Iné podmienky — Vyššie uvedené podmienky sa na vás nevzťahujú, pokiaľ ste k tomu získali súhlas nositeľa autorských práv.
 • Voľné diela — Pokiaľ je dielo alebo jeho časť voľným dielom podľa príslušného právneho úradu, má status voľného diela pred licenciou prednosť.
 • Iné právaTouto licenciou nie sú dotknuté nasledujúce práva:
  • Voľné použitie diela. zákonné licencie alebo iné zákonné obmedzenia otorských práv
  • Autorové osobnostné práva
  • Prípadné práva tretích osôb k dielo samotnému alebo spôsobom jeho použitia, ako napríklad práva na ochranu osobnosti a súkromia.
 • Poznámka — Pokiaľ budete toto dielo šíriť, máte povinnosť ostatných oboznámiť s podmienkami tejto licencie. Najjednoduchším spôsobom je uvedenie odkazu na túto webovú stránku (Creative Commons >>>)

<<< Creative Commnos v plnom znení >>>

Creative Commons Creative Commons

Voľné dielo je možné užívať bez súhlasu nositeľa autorských práv. Vo väčšine krajín EU je dielo voľné po uplynutí doby ochrany stanovené autorským zákonom, čo je vo väčšine prípadov 70 rokov po smrti autora.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz/

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.