FANDOM


STUB
Tento článok ešte nieje dokončený!
Pomôž God of War Wiki a dopíš ho...Ghost of Sparta poster 02

Ghost of Sparta poster

I am coming for you, brother.

Kratos

God Of War: Ghost of Sparta je poslednou zo série God of War. Dej sa odohráva krátko po tom ako sa Kratos stal bohom vojny. V hernej postupnosti je dej umiestnený medzi God Of War a God Of War II. Ghost of Sparta je určená pre hernú konzolu PSP.

Príbeh

Príbeh sa začína víziou. Po zavraždení Kratovej rodiny bol Kratos prenasledovaný nočnými morami. Jedného dňa sa mu však zjavila jeho matka, ktorá ho žiadala o pomoc. Jeho matka - Callisto - žila po celú tú dobu na ostrove Atlantis. Kratos sa vydal zistiť príčinu jeho vízie. Aténa varovala Krata, aby nepátral po príčine jeho vízie a snažila sa ho presvedčiť, že to čo videl bol iba sen. Keď Kratos dorazil k brehom ostrova - Atlantis napadla jeho posádku ochrankyňa mesta Atlantis legendárna Skylla. Mesto sa zmietalo v silných búrkach a otrasoch. Bolo takmer vyľudnené, čo nezaplavovala voda, zachvátil oheň. Kratos sa vydal na miesto, ktoré videl v jeho vízii. Vydal sa do Temple of Poseidon, kde naňho čakala jeho matka - Callisto. Callisto prezradila Kratovy, že jeho brat - Deimos - žije! Potom sa zmenila na ohavnú obludu a pokúšala sa Krata zabiť. Kratos však svoju matku premohol a prisahal, že nájde svojho strateného brata... Kratos sa potom vydal do vulkánu, ktorý sa nachádzal neďaleko mesta. Vo vulkáne sa nachádzalo množstvo mechanizmov a lávových tunelov, ktoré mali zabrániť výbuchu sopky. Silou vulkánu bola titánka Thera (čítaj Fira) - sestra titána Hyperióna, titána svetla. Kratos si prišiel k There pre jej silu. Thera požiadala Krata o pomoc. Sľúbila mu všetku jej silu, keď ju oslobodí z jej väzenia. Kratos odmietol lákavú ponuku a zobral si iba to čo potreboval. Kratos pri jeho návšteve vo vulkáne zdevastoval celý chladiaci systém, ktorý mal zabrániť výbuchu sopky a zničiť tak celú civilizáciu. Bez chladiaceho zariadenia sa stal vulkán nekontrolovateľný... začali sa otrasy a zo zeme začala vytryskovať magma. Mesto Atlantis sa zmietalo v plameňoch a potope. Kratos unikol na blízky ostrov Krétu, ktorý tiež nezostal postihnutý strašným osudom mesta Atlantis. Cez Krétu sa Kratos vydal do Mounts of Aroania.

Spartaaa
Kratovu cestu prekazila dcéra boha smrti Thanatosa - Erinys (v latinčine Fúria) - bohyňa pomsty a výčitiek svedomia. Kratos s ňou viedol dlhý boj, ktorý končil v okolí Sparty. Kratos porazil Erinys a získal jej schopnosť brať život.

Kratos vošiel do Sparty ako boh vojny. Všetci ho oslavovali a hlásali jeho meno. Kratos tu dostal novú víziu. Vo vízii sa mu zjavil deň, keď Ares spolu s Aténou prepadli Spartu a hľadali označeného bojovníka. Potom ako sa skončila Kratova vízia rozhodol sa Kratos prečistiť spartské žaláre. V žalároch boli uväznený najväčší nepriatelia Sparty. Jedným z nich bol aj Dezertér, ktorý neuznával Krata ako nového boha vojny a stále slúžil Arovy. Kratos v žalároch porazil Pyrenejského Leva, zopár Satyrov, jedného Minotaura a taktiež tu zabil aj Dezertéra.

Kratos vyšiel zo žalárov na úbočiach vysokých hôr Mounts of Laconia. Na vrch stál chrám boha vojny, ktorý ukrýval tajomstvo pre ktoré sa Kratos musel vrátiť z Kréty. V chráme boha vojny sa nachádzala Skull of Keres - jediný kľúč a spôsob ako sa dostať pomocou brány ukrytej v meste Atlantis do Domain of Death. Kratos získal lebku porazením vlastného tieňa a vydal sa naspäť na ostrov Atlantis.

Keď Kratos schádzal z hôr stretol jeho oddaného sluhu, ktorý mu odovzdal jeho starú generálsku výzbroj - Arms of Sparta. Ide o súpravu mohutného štítu a oštepu. Pomocou oštepu môže Kratos "zostreliť" svojich protivníkov. Výzbroj má jedinú nevýhodu. Manipulácia s ňou je tak pomalá ako je výzbroj silná.

Atlantis
S novou výzbrojov, Skull of Keres a novou silou sa Kratos rozhodol pokračovať v hľadaní jeho dávno strateného brata. Zišiel z hôr a vyplával na more nájsť stratené mesto - Atlantis. Na mieste kde sa kedysi nachádzal ostrov bol v tú chvíľu iba veľký vír a silná búrka, ktorá strhla pod morskú hladinu každého námorníka, ktorý sa pokúšal zatratené mesto navštíviť. Kratos bol vírom taktiež strhnutý pod morskú hladinu. Mestská technológia bola nefunkčná a Atlančania sa snažili uniknúť z potopeného sa mesta. Kratos musel v potopenom meste poraziť mnoho protivníkov a čiastočne spustiť mestskú technológiu, aby sa mohol dostať k bráne vedúcej do Domain of Death.

Po vstupe do Domain of Death Kratos vedel, že je už iba kúsok od toho aby získal svojho brata späť. Avšak, na území v ktorom sa nachádzal patrilo anjelovi smrti - Thanatosovi. Kratos tu musel prekonať množstvo prekážok ktoré mu anjel smrti prichystal. Nakoniec sa však dostal k milovanému bratovi... ten ho však za celú tú dobu znenávidel a vyzval Krata k boju. Deimos v ten moment vyhral, porazil vlastného brata. To umožnilo Thanatosovi zasiahnúť, keďže oddelení boli slabí. Thanatos opäť uniesol Deimosa na zem a snažil sa ho zhodiť z vrchu z ktorého kedysi Kratos sám skočil.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.