FANDOM


Daedalus' Schematics

Daedalus Schematics

Daedalus' Schematics je jeden z desiatich vzácnych predmetov, ktoré môžete nájsť v God Of War III.

Špecifikácia

Daedalus' Schematics vám dodá neobmedzenú energiu. Energia je nutná na používanie vecí ako Boots of Hermes, Head of Helios a Bow of Apollo.

Umiestnenie

Daedalus' Schematics nájdete v pracovni Daidalosa. Nachádza sa v dvoch urnách zavesených vo vzduchu. Pomocou portálov a balisty musíte reťaz na ktorej visia urny pretrhnúť. V jednej z nich sa nachádza Daedalus' Schematics.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.