FANDOM


Bany sa udeľujú návštevníkom stránky/fóra, ktorý porušia pravidlá stránky/fóra. Bany sa nijako nelíšia! Ak vás zablokuje moderátor na fóre - zablokuje vás taktiež aj na stránke. Ban vám nezablokuje prístup na stránku, ale iba aktivitu. Napr. ak vám je udelený ban môžete obsah stránky naďalej prezerať, ale nemôžete články editovať ani vytvárať.

Ban na fóre od banu na stránke sa môže líšiť v dĺžke jeho trvaní. Ak vám udelí ban moderátor za vulgarizmy na fóre - ban môže trvať okolo 5 až 7 dní, ale ak vám udelí správca ban na stránke za vulgarizmy - môže ísť o ban v dĺžke 30 až 365 dní.

BANY

Bežné dôvody

Bežné dôvody pre blokovanie na stránke aj na fóre

 • Vulgarizmy - 30 až 365 dní (záleží na závažnosti a množstve).
 • Mazanie obsahu stránky - permanentný ban (perm. ban). A to aj na všetky nové účty.
 • Zámerné vkladanie chybných informácii - od 30 dňový až po 3 mesačný ban.
 • Spam odkazy na externé stránky - 6 mesačný až ročný ban + zmazanie obsahu.
 • Vkladanie nezmyslov do stránok - 30 až 60 dňový ban.
 • Zastrašujúce správanie/obťažovanie - perm. ban.
 • Zneužívanie viacerých účtov - perm. ban.
 • Neprípustné používateľské meno - perm. ban.

Porušenie pravidiel God of War Wiki

Udeľujú sa pri porušení pravidiel fóra

 • Vandalizmus - jeden týždeň až jeden mesiac.
 • Nepovolená reklama - jeden až dva týždne + zmazanie reklamy.
 • Multi acc - perm. ban.
 • Porušenie pravidiel blogu - od jedného týždňa po 6 mesiacov.
 • Narúšanie správneho fungovania stránky - perm. ban.

Porušenie pravidiel fóra

Udeľujú sa pri porušení pravidiel fóra

 • Multi acc - perm. ban
 • SPAM - 3 dni až 2 týždne
 • Nedovolená reklama - jeden týždeň + zmazanie reklamy
 • Zámerné mazanie obsahu fóra - perm. ban
 • Narúšanie chodu fóra perm. ban


Tieto údaje nie sú smerodajné! Dĺžku banu posudzuje správca od závažnosti prehrešku. God of War Wiki si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez varovania zmeniť tieto údaje, alebo ich zmazať. Tím nie je nútený zdôvodňovať bany a ani vydávať dôkazy o prehrešku.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.