FANDOM


Aphrodite's Garter

Aphrodites Garter

Aphrodite's Garter je jeden z desiatich vzácnich predmetov, ktoré môžete nájsť v God Of War III.

Špecifikácia

Aktiváciou Aphrodite's Garter nahradíte Blades of Exile staršími Blades of Athena.

Umiestnenie

Aphrodite's Garter nájdete za posteľou bohyne Afrodity. Choďte k pravému koncu postele a potom vyskočte, ocitnete sa v priestore za posteľou - am nájdete Aphrodite's Garter.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.