FANDOM


This Forum has been archived

Visit Discussions
Forums: Index > Pravidlá fóra

Každý návštevník je povinný dodržiavať nasledujúce pravidlá fóra, ktoré súvisia aj s pravidlami stránky.

Prispievanie

Nové témy

 • Každý môže zaloziť novú tému s akýmkoľvek obsahom, ktorý neporušuje pravidlá stránky.
 • Nová téma musí mať zmysluplný názov, ktorý bude značne vystihovať o čo tam vlastne ide.
 • V každej novej téme musí byť popísaný problém, alebo otázka či návrh. Čiže žiadne také ako "môžem sa niečo spýtať?".
 • Každý návštevník fóra je povinný pred písaním nového príspevku použiť možnosť "VYHĽADÁVANIE", a uistiť sa, že rovnaká téma ešte neexistuje.

Odpovedanie

 • Na otázky treba odpovedať jasne a zreteľne. Čiže odpovede typu "skúšaj, uvidíš, a pod." si radšej nechajte pre seba.
 • Odpovedajte iba ak ste si istý odpoveďou, alebo ste presvedčený, že vaša odpoveď je správna.

Správanie

 • Je zakázané vulgárne sa vyjadrovať! A to už v akejkoľvek podobe (obrázky, textové obrázky, znaky, zahviezdičkované slová).
 • Je zakázané útočiť na ostatných návštevníkov stránky.
 • Je zakázané rasisticky útočiť na ostatných návštevníkov fóra/stránky.

Osočovanie, urážanie, agresivita

 • Osočovanie ostatných návštevníkov stránky je zakázané. Takéto správanie bude ohodnotené od 3 - 7 dňového banu. Ak bude takéto správanie u návštevníka pokračovať, bude zo stránky vylúčený úplne.
 • Urážanie členov stránky, a to už nadávkami, gestami, alebo obrázkami nieje dovolené! Pri takomto správaní budú udelované bany od 3 do 7 dní.
 • Nadmerná Agresivita v diskusiách, alebo článkoch bude považované za neprimerané pre túto stránku a preto bude takýto návštevník zo stránky vylúčený, bude mu zakázané prispievať.

Kontá

Multi acc

 • Každý návštevník má právo na jedno konto! Ak sa zistí, že jeden človek prispieva z viacerých účtov, budú mu oba účty zablokované a blokované budú aj nasledujúce.

Obchádzanie banu

 • Obchádzanie banu vytvorením nového účtu bude viesť k zablokovaniu oboch účtov a k blokovaniu všetkých nových účtov po dobu 360 dní.

Nick/Meno

 • Meno nesmie obsahovať žiadne hanebné ani vulgárne skratky či názvy.
 • Meno nesmie obsahovať žiadne špeciálne znaky, čo znemožní jeho vyhľadávanie.
 • Žiadna osoba sa nesmie vydávať za osobu ktorou v skutočnosti nie je.


CLOSED

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.